Ruszyły projekty Inicjatywy Lokalne 2019

Przyszedł czas na realizację zainteresowań i pasji mieszkańców środowisk lokalnych w naszej gminie! Zapowiada się mnóstwo ciekawych, innowacyjnych i twórczych działań!
Pomysły realizowane będą dzięki grantowi pozyskanemu przez GOK z programu DK+ Inicjatywy lokalne 2019 dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury.
Przypominamy, że wśród najaktywniejszych środowisk, które złożyły wnioski i zdobyły środki na realizację swych pasji znalazły się :
- Koło Gospodyń Wiejskich w Piłakach Małych - projekt pt. „Ocalić od zapomnienia”
- Grupa Nieformalna „Force Fire z Ołownika - projekt pt. „Magia ognia - pasja, która nas łączy!”
- Grupa Nieformalna „Zdolni Artyści” z Ołownika- projekt pt. „Nauka poprzez zabawę małych ciekawych świata artystów”
- Grupa Nieformalna „Budzewianki” - projekt pt. ”Szyjesz i pleciesz- kulturę z Budzewa wyniesiesz”
- Twórcza Grupa Nieformalna w Budrach - projekt pt. „Odkryj w sobie artystę”
- Koło Gospodyń Wiejskich w Popiołach – projekt pt. „ Śpiewam i recytuję – super się bawię i rymuję”
Gratulujemy!

Zapisy na zajęcia i warsztaty u liderów poszczególnych grup

 

Wybrano najciekawsze inicjatywy w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 !!!

Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Wybrano najciekawsze inicjatywy w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 !!!
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach informuje, iż decyzją Komisji Grantowej rozstrzygnięto konkurs w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019. Komisja przyznała dofinansowanie 6 projektom na łączną kwotę 23 100,00 zł.
Dofinansowanie otrzymały następujące podmioty i ich inicjatywy:
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Piłakach Małych - projekt pt. „ Ocalić od zapomnienia” - przyznana kwota dofinansowania 5.740,00 zł,
2. Grupa Nieformalna „Force Fire „ z Ołownika projekt pt. „Magia ognia - pasja, która nas łączy!”- przyznana kwota dofinansowania 4.200,00 zł,
3. Grupa Nieformalna „Zdolni Artyści” z Ołownika- projekt pt. „Nauka poprzez zabawę małych ciekawych świata artystów” - przyznana kwota dofinansowania 3.650, 00 zł
4. Grupa Nieformalna „Budzewianki” - projekt pt. ”Szyjesz i pleciesz- kulturę z Budzewa wyniesiesz” - przyznana kwota dofinansowania 2.050,00 zł,
5. Twórcza Grupa Nieformalna w Budrach - projekt pt. „Odkryj w sobie artystę” - przyznana kwota dofinansowania 3.000,00 zł,
6. Koło Gospodyń Wiejskich w Popiołach – projekt pt. „ Śpiewam i recytuję – super się bawię i rymuję” - przyznana kwota dofinansowania 4.460,00 zł,
Gratulujemy pomysłodawcom nagrodzonych inicjatyw.
„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019

Gratulujemy wszystkim aktywnym grupom!

 

 

Diagnoza potrzeb kulturalnych w Gminie Budry

Diagnoza potrzeb kulturowych społeczności gminy Budry zrealizowana została w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2019”.
Celem działań podejmowanych w ramach programu było poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

Wyniki diagnozy, w której wielu z Państwa wzięło udział, będą podstawą do tworzenia przyszłej oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach i pomogą w większym stopniu wykorzystać potencjał kulturowy mieszkańców gminy.
Diagnoza została opracowana przez niezależne osoby zewnętrzne oraz wolontariuszy.

Zapraszamy do zapoznania się.
Dokument w załączeniu:KLIKNIJ W OBRAZEK NA GÓRZE