Święto plonów w Budrach

Sprzątnęliśmy szczęśliwie ostatnie zagony

I już są pod strzechą tegoroczne plony?  - takimi słowami powitały dzieci z GOK w Budrach wszystkich uczestników tegorocznego dożynkowego festynu. Święto plonów zaczęło się Mszą Św. celebrowaną przez ks. Jarosława Balutę.

Podczas obrzędu dożynkowego, rozpoczynającego blok artystyczny, zespół dziecięcy z GOK w Budrach przekazał chleb na ręce gospodarzy dożynek: Jolanty Mruk i Zdzisława Jaśków z Buder.Po oficjalnej cześci uroczystości przyszedł czas na zabawę i świętowanie.Pierwszym zespołem, który wystąpił w Budrach był FOLK KAPELA z Mrągowa. Stwierdzę krótko: występ był uday, gdyż na scenę zostali zaproszeni na scenę tego dnia dwa razy. Furorę zrobił cygański zespół z Giżycka. Wszystkich urzekły ich stroje, oraz bardzo pozytywne nastawienie do świata. Po cyganach nadszedł czas na debiutantkę na budrowskiej scenie-Jolanta Duda, bo o niej mowa, porwała wszystkich do świetnej zabawy, publiczność licznie zgromadzona nie szczędziła jej braw na  koniec występu. Po raz kolejny z dobrej strony pokazały się dzieciaczki trenujące w budzowskim GOK-u. Duże brawa otrzymała Ola Bodnar za swoją sprawność fizyczną, którą zaprezentowała podczas ?tańca-łamańca?. Odwiedził nas również GOK z Bań Mazurskich, który zawsze w Budrach jest bardzo gorąco przyjmowany. W chwili przerwy został ogłoszony werdykt na NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY GMINY BUDRY, jury po długich naradach zdecydowało przynać...dwa pierwsze miejsca. Szczęśliwcami zostali: zespół ?Absolwent?, oraz ?Budzewiaki?. Gratulujemy! Na koniec części artystycznej przyjechali goście z Pozezdrza. Zespół FRICO zebrał fantastyczne recenzje po swoim występie, wielu przepowiada im wspaniałą przyszłośc, świetn gra na gitarze, bardzo dobry wokal, młodość...Jeszcze zapewne ten zespół w Budrach będziemy gościć.

Od godziny 20.00 zaczęto bawić się przy muzyce Krzysztofa Abako. Na koniec zabawy, mimo iż prawie już świtało wszyscy chcieli zostać na boisku...praca, szkoła nie zając.

Image

Zmieniony ( 12.10.2007. )
 

Dożynki 2007

Program dożynek:

11.15-Spotkanie przy Urzędzie Gminy

11.30-Msza Św.

12.30-Blok artystyczny

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w dożynkach, wystąpi u nas FOLK KAPELA z Mrągowa, oraz ZŁOTA JESIEŃ z Giżycka. Przyjadą do nas goście z Pozezdrza, Bań Maz., oraz z Kruklanek. Również i w tym roku będziemy gościć zespoły zagraniczne, tym razem z Kaliningradu. Zabawie będzie towarzyszyć konkurs na NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY Z GMINY BUDRY.

 

Wieczorna zabawa z Krzysztofem ABAKO.

 

"Moja świetlica" 2007

Przez Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9), oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wydminy został zorganizowany Konkurs ?Moja świetlica? 2007.

Celem konkursu była reaktywizacja i wsparcie rozwoju miejsc spotkań wiejskich, a w szczególności istniejących świetlic wiejskich poprzez :

-pobudzanie aktywności społeczności lokalnych,w szczególności młodzieży

-zaangażowanie społeczności wiejskiej do wspólnych przedsięwzięć

-wsparcie projektów o charakterze nowatorskim

-integrację mieszkańców wsi

-wspieranie projektów promujących daną miejscowość

-rozwój miejscowości w oparciu o lokalne zasoby

-kultywowanie tradycji społeczności lokalnych

W dniu 24 sierpnia 2007 roku w siedzibie Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) w Węgorzewie odbyło się posiedzenie niezależnej Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd LGD9 do rozstrzygnięcia Konkursu ?Moja Świetlica? Edycja 2007
Do udziału w konkursie przysłano / dostarczono 17 wniosków dotyczących świetlic wiejskich z terenu siedmiu gmin.
Kryteria formalne spełniło wszystkie 17 wniosków.  Ze względu na ograniczoną kwotę środków przeznaczonych na konkurs, nagrodzonych zostało
12 wniosków, a oto najlepsze cztery:
1.     Stowarzyszenie RODZINA / Sołectwo Przytuły,

- punktacja:  16 pkt. / 18 możliwych do uzyskania
- projekt ?PRZYŚWIETLICOWA BIBLIOTECZKA?
- projekt dotyczy świetlicy w Przytułach ? Gmina Pozezdrze
- wartość przyznanej nagrody rzeczowej 700 zł.
- przyznany tytuł Laureata Konkursu ?Moja świetlica? Edycja 2007?, wręczona zostanie pamiątkowa tablica w celu umieszczenia jej na budynku świetlicy wiejskiej. 
2.     Świetlica Ołownik / GOK Budry,   - punktacja:  15 pkt / 18 możliwych do uzyskania
- projekt ?CZWARTKOWE BIESIADY ORTOGRAFICZNE?
- projekt dotyczy świetlicy w Ołowniku ? Gmina Budry
- wartość przyznanej nagrody rzeczowej 700 zł.

- przyznany tytuł Laureata Konkursu ?Moja świetlica? Edycja 2007?, wręczona zostanie pamiątkowa tablica w celu umieszczenia jej na budynku świetlicy wiejskiej. 
3.     Sołectwo Rydzewo / Koło Gospodyń Wiejskich,

- punktacja:  14 pkt. / 18 możliwych do uzyskania
- projekt ?PRZEMIJANIE ? FESTYN Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA LATA?
- projekt dotyczy świetlicy w Rydzewie ? Gmina Miłki
- wartość przyznanej nagrody rzeczowej 700 zł.

- przyznany tytuł Laureata Konkursu ?Moja świetlica? Edycja 2007?, wręczona zostanie pamiątkowa tablica w celu umieszczenia jej na budynku świetlicy wiejskiej. 
4.     Zespół ?BUDZEWIAKI? / GOK Budry,

- punktacja:  14 pkt. / 18 możliwych do uzyskania
- projekt ?ŚWIĘTO NASZEJ WSI?
- projekt dotyczy świetlicy w Budzewie ? Gmina Budry
- wartość przyznanej nagrody rzeczowej 700 zł.

- przyznany tytuł Laureata Konkursu ?Moja świetlica? Edycja 2007?, wręczona zostanie pamiątkowa tablica w celu umieszczenia jej na budynku świetlicy wiejskiej