Menu techniczne
Facebook
Imieniny
Dzisiaj jest
Poniedziałek
19 sierpnia 2019
Imieniny obchodzą
Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Juliusz, Ludwik, Piotr, Sebald

Dożynki 2007

Program dożynek:

11.15-Spotkanie przy Urzędzie Gminy

11.30-Msza Św.

12.30-Blok artystyczny

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w dożynkach, wystąpi u nas FOLK KAPELA z Mrągowa, oraz ZŁOTA JESIEŃ z Giżycka. Przyjadą do nas goście z Pozezdrza, Bań Maz., oraz z Kruklanek. Również i w tym roku będziemy gościć zespoły zagraniczne, tym razem z Kaliningradu. Zabawie będzie towarzyszyć konkurs na NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY Z GMINY BUDRY.

 

Wieczorna zabawa z Krzysztofem ABAKO.

 

"Moja świetlica" 2007

Przez Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9), oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wydminy został zorganizowany Konkurs ?Moja świetlica? 2007.

Celem konkursu była reaktywizacja i wsparcie rozwoju miejsc spotkań wiejskich, a w szczególności istniejących świetlic wiejskich poprzez :

-pobudzanie aktywności społeczności lokalnych,w szczególności młodzieży

-zaangażowanie społeczności wiejskiej do wspólnych przedsięwzięć

-wsparcie projektów o charakterze nowatorskim

-integrację mieszkańców wsi

-wspieranie projektów promujących daną miejscowość

-rozwój miejscowości w oparciu o lokalne zasoby

-kultywowanie tradycji społeczności lokalnych

W dniu 24 sierpnia 2007 roku w siedzibie Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) w Węgorzewie odbyło się posiedzenie niezależnej Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd LGD9 do rozstrzygnięcia Konkursu ?Moja Świetlica? Edycja 2007
Do udziału w konkursie przysłano / dostarczono 17 wniosków dotyczących świetlic wiejskich z terenu siedmiu gmin.
Kryteria formalne spełniło wszystkie 17 wniosków.  Ze względu na ograniczoną kwotę środków przeznaczonych na konkurs, nagrodzonych zostało
12 wniosków, a oto najlepsze cztery:
1.     Stowarzyszenie RODZINA / Sołectwo Przytuły,

- punktacja:  16 pkt. / 18 możliwych do uzyskania
- projekt ?PRZYŚWIETLICOWA BIBLIOTECZKA?
- projekt dotyczy świetlicy w Przytułach ? Gmina Pozezdrze
- wartość przyznanej nagrody rzeczowej 700 zł.
- przyznany tytuł Laureata Konkursu ?Moja świetlica? Edycja 2007?, wręczona zostanie pamiątkowa tablica w celu umieszczenia jej na budynku świetlicy wiejskiej. 
2.     Świetlica Ołownik / GOK Budry,   - punktacja:  15 pkt / 18 możliwych do uzyskania
- projekt ?CZWARTKOWE BIESIADY ORTOGRAFICZNE?
- projekt dotyczy świetlicy w Ołowniku ? Gmina Budry
- wartość przyznanej nagrody rzeczowej 700 zł.

- przyznany tytuł Laureata Konkursu ?Moja świetlica? Edycja 2007?, wręczona zostanie pamiątkowa tablica w celu umieszczenia jej na budynku świetlicy wiejskiej. 
3.     Sołectwo Rydzewo / Koło Gospodyń Wiejskich,

- punktacja:  14 pkt. / 18 możliwych do uzyskania
- projekt ?PRZEMIJANIE ? FESTYN Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA LATA?
- projekt dotyczy świetlicy w Rydzewie ? Gmina Miłki
- wartość przyznanej nagrody rzeczowej 700 zł.

- przyznany tytuł Laureata Konkursu ?Moja świetlica? Edycja 2007?, wręczona zostanie pamiątkowa tablica w celu umieszczenia jej na budynku świetlicy wiejskiej. 
4.     Zespół ?BUDZEWIAKI? / GOK Budry,

- punktacja:  14 pkt. / 18 możliwych do uzyskania
- projekt ?ŚWIĘTO NASZEJ WSI?
- projekt dotyczy świetlicy w Budzewie ? Gmina Budry
- wartość przyznanej nagrody rzeczowej 700 zł.

- przyznany tytuł Laureata Konkursu ?Moja świetlica? Edycja 2007?, wręczona zostanie pamiątkowa tablica w celu umieszczenia jej na budynku świetlicy wiejskiej

 

Równać Szanse 2007'

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Zaprasza do wzięcia udziału w programie dotacyjnym

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Celem programu jest wspieranie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

O dofinansowanie projektów adresowanych do młodzieży mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Dotacje będą przyznawane na działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych m.in. poprzez:

- wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych

- popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poszerzanie wiedzy w ich zakresie

- kształtowanie aktywnych postaw młodzieży i tworzenie możliwości spełniania ich aspiracji

- podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, na przykład: praca w grupie, autoprezentacja

- tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży z różnych środowisk i      miejscowości

- tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijania zainteresowań i pasji młodych ludzi

Maksymalna kwota dotacji ? 7 000 zł

Projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. i trwać dłużej niż do 30 czerwca 2008 r.

Termin przesyłania wniosków: do 10 października 2007 r.

Informacje o programie udzielane są telefonicznie: (22) 826 10 16 lub pocztą elektroniczną:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Formularz wniosku, zasady konkursu i kryteria oceny znajdują się na stronie internetowej
www.rownacszanse.pl oraz na stronach Patnerów Rgionalnych.

Wnioski z województwa warmińsko-mazurskiego składamy w:

Stowarzyszenie Tratwa,10 ? 233 Olsztyn, ul. Parkowa 1

www.tratwa.pl

adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 0 89 526 95 94 wew. 46