Menu techniczne
Facebook
Imieniny
Dzisiaj jest
Poniedziałek
22 kwietnia 2019
Imieniny obchodzą
Heliodor, Kajus, Leonia, Leonid, Łukasz, Soter, Strzeżymir, Teodor

Otwarcie świetlicy w Ołowniku

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali p. Józef Markiewicz - Wójt Gminy Budry, radni wsi Ołownik: p. Danuta Trejbszo i p. Wiesław Wantuch oraz Aneta Stankiewicz - dyrektor Gminego Ośrodka Kultury w Budrach, która powitała licznie przybyłych mieszkańców Ołownika i okolic, artystów, władze gminne i ks. proboszcza parafii Olszewo.
Odnowiony  budynek świetlicy w niczym nie przypomina tego z okresu przed modernizacją (podniesiony i wymieniony dach, nowa stolarka drzwiowa i okienna, nowa instalacja kanalizacyjna i elektryczna, nowe, estetyczne wnetrza). Pan Wójt Józef Markiewicz  podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji projektu: pracownikom gminy oraz wykonawcom prac remontowo -budowlanych. Życzył też wszystkim mieszkańcom, aby świetlica  służyła im przez długie lata.
Budynek został przekazany nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu  Państwa, a inwestycję  sfinansowano ze środków własnych gminy oraz Unii Europejskiej, z programu SPO-ROL, działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. Wniosek złożono w lipcu 2005, a prace remonowo- modernizacyjne trwały od czerwca do października 2006 r. Całość inwestycji wyniosła 165.900,00 z czego 20%  czyli 33.200,00 to środki własne gminy.
Uroczystość została ubarwiona pokazem tańców dzieci z GOK w Budrach, występem dzieci z SP Sobiechy oraz wokalnymi występami zespołów Energia i Absolwent z GOK w Budrach. Młodzież w podziękowaniu za wyremontowaną świetlicę wręczyła panu wójtowi bukiet kwiatów. Po oficjalnej części wszyscy mogli posilić sie gorącym bigosem (sponsorowanym przez Bar Młyn z Bań Maz.) oraz porozmawiać przy kawie i smakowitym cieście upieczonym przez panie z Ołownika .
Mamy nadzieję, że obiekt zadowoli wszystkich mieszkańców wsi, zarówno młodszych, jak i starszych, że będzie służył realizacji społecznych inicjatyw kulturalnych, że będzie to nie tylko miejsce spotkań, ale przede wszystkim miejsce pełne życia i twórczosci artystycznej.

Image

Więcej fot.
 

VI Uliczny Bieg Bociana

W tym roku  w biegu wzięło udział 105 zawodników. Przypuszczaliśmy, że może być ich ok. 300, ponieważ z roku na rok impreza nabiera coraz większych rozmiarów. Chyba najbardziej  odstraszyła zawodników niepewna pogoda - w całym regionie zapowiadali obfite opady. W tym samym czasie odbywała się tez impreza w Węgielsztynie, a także biwaki w szkołach. Impreza  oprócz sportowego charakteru, walki o zwycięstwo ma też walory profilaktyczne i prozdrowotne. W czasie naszej imprezy uwzględniamy wiele aspektów promujących zdrowy tryb życia, a więc nie tylko ruch, ale też prawidłowe odżywianie się, walkę z uzależnieniami itp. Prowadzimy też akcję profilaktyki zdrowotnej: pielęgniarki z Buder przeprowadziły bezpłatne badanie ciśnienia,  Pani J. Kowalska z  węgorzewskiego "Senapidu" przekazywała informacje dotyczące zapobiegania chorobom układu krążenia itp. Lekarz rodzinny - Stanisław Woźniak zachęcał do aktywnego spędzania czasu wolnego, (rodzinne spacery, wycieczki rowerowe i oczywiście bieganie, którego sam jest wiernym i aktywnym pasjonatem).
Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Kontraktowa Praktyka Lekarza Rodzinnego w Budrach
Współorganizatorzy:
Urząd Gminy w Budrach
Dziękujemy sponsorom: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Budrach, Radzie  Powiatu Węgorzewskiego, Z. Krzenieckiemu,  Związkowi Gmin Warmińsko-Mazurskich, Okręgowe Izbie Lekarskiej w Olsztynie, Wójtowi Gminy Budry,  Bankowi Spółdzielczemu. w Węgorzewie, Pani G. Szepietowskiej- stomatolog, W. Żmujdzianowi oraz Zespołowi Piel.-Położ. "Wadem" z Buder.  Dziękujemy nauczycielom oraz wszystkim wolontariuszom, którzy wsparli nas organizacyjnie.

Start najmłodszych

 

XIII KONKURS RECYTATORSKI PT. WIOSENNY KONCERT POEZJI ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 22 marca 2013r. odbyła się XIII edycja konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych pt. ?Wiosenny Koncert Poezji? pod patronatem Starostwa Powiatowego w Węgorzewie. Komisja oceniająca w składzie:

Marian Jankowski ? instruktor teatralny (Przewodniczący)
Teresa Aftyka ? Dyrektor Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich
Aneta Stankiewicz ? Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach
Jerzy Janoszek ? wielokrotny laureat ogólnopolskich konkursów recytatorskich
spośród 43 uczestników konkursu z powiatów: gołdapskiego, węgorzewskiego i kętrzyńskiego postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
w kategorii: oddział przedszkolny:
I miejsce  ex quo? Piotr Kukuła ? SP Srokowo i Dawid Goszczyk ? SP Lisy
II miejsce ? Marta Derda ? SP Sobiechy
III miejsce Gracja Wawer ? SP Budry
w kategorii: kl. I-II
I miejsce ? Rusłana Rabij ? SP Sobiechy
II miejsce ? Patrycja Aniołowska ? SP Lisy
III Lena Kreczko- SP Sobiechy
2 wyróżnienia: Julia Jankowska SP Nr 1 Kętrzyn

w kategorii: kl. III-IV
I miejsce ? Barbara Pietrasik ? SP Srokowo
II miejsce - ex quo ? Oliwia Drożyner  i Aleksandra Żebrowska ? SP Nr 1 Węgorzewo
III miejsce Emilia Jankowska ? SP Nr 1 Kętrzyn
wyróżnienia: Marek Kutnik i Kamila Smolińska  - SP Sobiechy
w kategorii: kl. V-VI
I miejsce ? Marta Niedziółka ? SP Nr 1 Węgorzewo
II miejsce Kacper Szewczyk ? SP Sobiechy
III miejsce ? Aleksandra Budzińska ? SP Nr 1 Węgorzewo
3 wyróżnienia: Emilia Pusio- SP Srokowo, Wiktoria Banasiewicz  i Sara Stadnyk ? SP Nr 1 Węgorzewo.
Organizatorzy serdecznie dziękują Starostwu Powiatowemu w Węgorzewie za ufundowanie nagród laureatom konkursu oraz Janowi Królikowi za ufundowanie wszystkim dzieciom słodkiego poczęstunku z napojami.
Image