Menu techniczne
Facebook
Imieniny
Dzisiaj jest
Poniedziałek
26 sierpnia 2019
Imieniny obchodzą
Dobroniega, Joanna, Konstanty, Maksym, Maria, Wiktorian, Zefir, Zefiryn, Zefiryna

MAŁŻEŃSTWA NA MEDAL

Małżeństwa na medal
Aż 20 par małżeńskich z gminy Budry zostało zaproszonych w miniony czwartek, 19 lipca, do Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach. Okazją do spotkania i złożenia życzeń były piękne jubileusze pożycia małżeńskiego.
Dostojnym Jubilatom przekazał życzenia Wójt Gminy Budry Józef Markiewicz, który wraz Przewodniczącym Rady Gminy Janem Królikiem wręczył medale prezydenckie i listy gratulacyjne. Małżonkowie zostali też obdarowani kwiatami przez Kierownik USC Annę Kopczyk - Królik. Po części oficjalnej już przy kawie i słodkim poczęstunku, goście mieli okazję porozmawiać o tym, jak w zgodzie przeżyć ze sobą tak wiele lat.
Z okazji 60 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego medale wraz z gratulacjami otrzymali Stanisława i Bronisław Mikłaszewicz,  a z okazji 55- lecia pożycia małżeńskiego  Wiera i Wacław Dąbek .
Z okazji 50 rocznicy ślubu medale z gratulacjami wręczono Państwu: Janinie i Stanisławowi Baran, Helenie i Michałowi Betlej, Marii i Stefanowi Chludzińskim,  Helenie i Wacławowi Daniłowicz, Marii i Edwardowi Fedusio, Stefanii i Adamowi Solińskim, Stefanii i Janowi Hnat, Irenie i Edwardowi Klimko, Henryce i Marianowi Kopcych, Mirosławie i Longinowi Kopcych, Józefie i Tadeuszowi Lasockim, Helenie i Józefowi Lis, Katarzynie i Władysławowi Maczuga,
Eugenii i Eugeniuszowi Michacewicz, Helenie i Stanisławowi Mruk, Jadwidze i Kazimierzowi Murawskim, Leokadii i Janowi Prokop oraz Barbarze i Henrykowi Sztuk.
Na zdj. 60- letni jubilaci.

Image