Otwarcie świetlicy w Więckach

W ubiegłą sobotę Mieszkańcy wsi Więcki świętowali otwarcie swojej świetlicy po remoncie. Przecięcia tradycyjnej wstęgi dokonali Wójt Gminy Budry - Pan Józef Markiewicz oraz sołtys Więcek - Pani Wiesława Herbatowicz. Zarówno świetlicę po remoncie jak i sobotnie wydarzenie mogliśmy oglądać za sprawą działań i ciężkiej pracy Stowarzyszenia "Więcki Razem".
Otwarcie uświetniły występy miejscowych artystów: zespołu Kochane Bachorki, kabaretu okazjonalnego w składzie I. Urbanowicz, W. Dworzecki. K. Herbatowicz, oraz działającego od wielu lat rodzimego zespołu śpiewaczego Absolwent.

Więcej zdjęć z otwarcia w fotogalerii