Menu techniczne
Facebook
Imieniny
Dzisiaj jest
Środa
21 sierpnia 2019
Imieniny obchodzą
Adolf, Adolfa, Adolfina, Alf, Bernard, Emilian, Filipina, Franciszek, Joanna, Kazimiera, Męcimir

"VII ULICZNY BIEG BOCIANA"w Budrach

Bieg odbędzie się 17czerwca 2007 r. o godz. 1400 na terenie boiska gminnego oraz ulicami Buder: 3-go Maja, M. Kajki, M. Konopnickiej, ks.Masłowskiego, Al.Wojska Polskiego. Celem imprezy jest popularyzacja tej dyscypliny sportu oraz zachęcanie do zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Organizatorem jest :
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach (tel. 4278048), oraz Kontraktowa Praktyka Lekarza Rodzinnego w Budrach (tel. 4278004). Uliczny Bieg Bociana jest biegiem otwartym, w którym mogą wziąć udział zawodnicy powyżej 3-go roku życia. W dniu zawodów wydawane będą kartki upoważniające zawodników do startu.
 Zapisy od godz.1200 na boisku przy biurze organizatora. W przypadku braku badań lekarskich uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność (dotyczy to  indywidualnych zgłoszeń pełnoletnich uczestników). Osoby niepełnoletnie biorą udział w biegach za pisemną zgodą rodziców.  W przypadku zgłoszeń grupowych za sprawdzenie badań lekarskich odpowiedzialność ponoszą opiekunowie grup. Zawodnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt. Zawodnicy  biegną wyłącznie oznakowanymi  trasami, stosując się do poleceń policjantów kierujących ruchem drogowym oraz  służb porządkowych organizatora rozstawionych wzdłuż trasy biegu. Trasy biegów w poszczególnych kategoriach wiekowych będą wywieszone na tablicy informacyjnej przy biurze organizatora. Zawodnicy skracający trasę biegu oraz nie stosujący się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa  będą zdyskwalifikowani. O zaliczeniu do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia zawodnika. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych ( miejsca I-III) otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy  i  medale. W Biegu Głównym - również puchary. Dla wszystkich maluszków - drobne upominki i słodycze. Dyplomy otrzymają również zawodnicy za miejsca IV - VI.Bieg przeprowadzony będzie w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria wiekowa

Dystans

Czas trwania biegu

Uwagi

2001 i młodsi
100 m
1400 ? 1405
wyłącznie na terenie boiska
2000
200 m
1410 ?  1415
wyłącznie na terenie boiska
1999 ? 1998
300 m
1420 ? 1425
wyłącznie na terenie boiska
1997 ?1996
800 m
1440 ? 1445
Bieg ulicami z przywracaniem ruchu między poszczególnymi kategoriami
1995 ? 1994
1000 m
1455 ? 1500
1993 ? 1991
1500 m
1510 ? 1520
  BIEG GŁÓWNY
 
1990  i powyżej- M
2500 m
1540 ? 1555
1990 i powyżej - K
1500 m
Weterani 1967 i starsi
Weteranki 1972 i starsze  Mieszkańcy gminy Budry
1500 m

 ZAPRASZAMY!!!

Image

Zmieniony ( 31.05.2007. )