I Przeglądzie Piosenki w Żabinie "Radość z obecności"

17 czerwca 2017 nasze zespoły BARWY JESIENI, ABSOLWENT oraz BUDZEWIAKI uczestniczyły w I Przeglądzie Piosenki w Żabinie "Radość z obecności".