Menu techniczne
Facebook
Imieniny
Dzisiaj jest
Wtorek
21 stycznia 2020
Imieniny obchodzą
Agnieszka, Epifani, Jarosław, Jarosława, Jerosława, Marcela

"Moja świetlica" 2007

Przez Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9), oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wydminy został zorganizowany Konkurs ?Moja świetlica? 2007.

Celem konkursu była reaktywizacja i wsparcie rozwoju miejsc spotkań wiejskich, a w szczególności istniejących świetlic wiejskich poprzez :

-pobudzanie aktywności społeczności lokalnych,w szczególności młodzieży

-zaangażowanie społeczności wiejskiej do wspólnych przedsięwzięć

-wsparcie projektów o charakterze nowatorskim

-integrację mieszkańców wsi

-wspieranie projektów promujących daną miejscowość

-rozwój miejscowości w oparciu o lokalne zasoby

-kultywowanie tradycji społeczności lokalnych

W dniu 24 sierpnia 2007 roku w siedzibie Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) w Węgorzewie odbyło się posiedzenie niezależnej Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd LGD9 do rozstrzygnięcia Konkursu ?Moja Świetlica? Edycja 2007
Do udziału w konkursie przysłano / dostarczono 17 wniosków dotyczących świetlic wiejskich z terenu siedmiu gmin.
Kryteria formalne spełniło wszystkie 17 wniosków.  Ze względu na ograniczoną kwotę środków przeznaczonych na konkurs, nagrodzonych zostało
12 wniosków, a oto najlepsze cztery:
1.     Stowarzyszenie RODZINA / Sołectwo Przytuły,

- punktacja:  16 pkt. / 18 możliwych do uzyskania
- projekt ?PRZYŚWIETLICOWA BIBLIOTECZKA?
- projekt dotyczy świetlicy w Przytułach ? Gmina Pozezdrze
- wartość przyznanej nagrody rzeczowej 700 zł.
- przyznany tytuł Laureata Konkursu ?Moja świetlica? Edycja 2007?, wręczona zostanie pamiątkowa tablica w celu umieszczenia jej na budynku świetlicy wiejskiej. 
2.     Świetlica Ołownik / GOK Budry,   - punktacja:  15 pkt / 18 możliwych do uzyskania
- projekt ?CZWARTKOWE BIESIADY ORTOGRAFICZNE?
- projekt dotyczy świetlicy w Ołowniku ? Gmina Budry
- wartość przyznanej nagrody rzeczowej 700 zł.

- przyznany tytuł Laureata Konkursu ?Moja świetlica? Edycja 2007?, wręczona zostanie pamiątkowa tablica w celu umieszczenia jej na budynku świetlicy wiejskiej. 
3.     Sołectwo Rydzewo / Koło Gospodyń Wiejskich,

- punktacja:  14 pkt. / 18 możliwych do uzyskania
- projekt ?PRZEMIJANIE ? FESTYN Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA LATA?
- projekt dotyczy świetlicy w Rydzewie ? Gmina Miłki
- wartość przyznanej nagrody rzeczowej 700 zł.

- przyznany tytuł Laureata Konkursu ?Moja świetlica? Edycja 2007?, wręczona zostanie pamiątkowa tablica w celu umieszczenia jej na budynku świetlicy wiejskiej. 
4.     Zespół ?BUDZEWIAKI? / GOK Budry,

- punktacja:  14 pkt. / 18 możliwych do uzyskania
- projekt ?ŚWIĘTO NASZEJ WSI?
- projekt dotyczy świetlicy w Budzewie ? Gmina Budry
- wartość przyznanej nagrody rzeczowej 700 zł.

- przyznany tytuł Laureata Konkursu ?Moja świetlica? Edycja 2007?, wręczona zostanie pamiątkowa tablica w celu umieszczenia jej na budynku świetlicy wiejskiej